Dom za stare

Dom za stara lica “KOSTIĆ” nudi udoban i luksuzan smeštaj, svima koji žele da provedu trće doba u miru i zasluženoj nezi i pažnji. Dom radi na osnovu rešenja Ministarstva rada i socijalne politike 022-02-28/2012-05


Dom za negu starih lica “KOSTIĆ” nalazi u mirnom delu Beograda, sa prelepim pogledom na grad. Moderne i atraktivne arhitekture, a unutrašnjost doma odaje prijateljsku i porodičnu atmosferu. Objekat, prema prostoru i opremi, pripada kategoriji visokog standarda. Namenjen je smeštaju pokretnih, polupokretnih i nepoktretnih korisnika, kao i dementnih lica.


Pored svakodnevnih medicinskih usluga Dom za negu starih Kostić, na zahtev korisnika ili ukoliko se ukaže potreba, nudi laboratorijske analize, EKG i pregled lekara specijaliste. Akcenat stavljamo na ličnu higijenu korisnika, kao i na higijenu prostora u kome korisnici borave.
Naš cilj je da svakom korisniku obezbedimo ispunjen život i unapredimo njegovu individualnost. Kontinuirano podstičemo očuvanje socijalnih kontakata sa porodicom i prijateljima korisnika, što je od izuzetne važnosti. Takođe pružamo podršku emocionalnim psihološkim teškoćama uz optimalno uvažavanje individualnih razlika.